CHIASE123.XYZ
CHIASE123.XYZ
Tool cho phép bạn thêm chức năng Turbo giúp tăng tốc độ load vì sử dụng thêm bộ nhớ thẻ nhớ làm ram thông qua file *txt. Có thể khắc phục lỗi ứng dụng sai cho s40 ram kém. Bây giờ bạn chỉ cần upload phần mềm lên là dùng được không cần phần mềm nào nữa.
Tải lên file(.jar; _jar; .zip):

Nhập link file .jarcode by quangphu9x CHIASE123.XYZ