CHIASE123.XYZ
Tool này giúp bạn thêm chức năng giải phóng ram,giúp load nhanh,hạn chế uds...đã test trên ucweb rất ổn. Sau khi mod ấn phím cài đặt để sử dụng
Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)

chọn phím cài đặt
phím *
phím #
phím call
CHIASE123.XYZ