CHIASE123.XYZ
Tool giúp bạn mod key java online


B1: Down phần mềm nhận diện mã phím này về làm theo hướng dẫn trong đó để lấy file ở ngoài thẻ nhớ Download sẽ lưu ở máy thư mục file nhạc Download
B2: Upload game,ứng dụng muốn mod key cùng với file đã tạo ở B1 lên đây xử lí và test thôi

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)

Tải lên file khuonga2.km


CHIASE123.XYZ