CHIASE123.XYZ
Tool giúp bạn thêm chức năng copy,dán văn bản,tạo txt,up txt, ứng dụng java,kô dùng cho game,dành cho ứng dụng nào có khung nhập văn bản vd Ucweb. Sau khi mod xong,tìm đến phần có khung văn bản,vd như Ucweb tkì là khung nhập địa chỉ,..kéo xuống có nút Set để cài đặt số kí tự text,cài đặt xong,thoát phần mềm và khởi động lại để sử dụng,thêm chức năng gửi sms nữa.
đã test tool này trên ucweb và very goodTải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)CHIASE123.XYZ