CHIASE123.XYZ
Toot giúp bạn thêm chụp ảnh màn hình vào java online,sau khi mod xong,ấn giữ phím gọi để chụp,giữ phím * để cài đặt

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)CHIASE123.XYZ