CHIASE123.XYZ
Tool giúp bạn thêm chức năng autolog reload vào game,ứng dụng java online,lặp lại các thao tác,như auto. Sau khi mod xong ấn phím * để sử dụng

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)CHIASE123.XYZ