Tạo Logo
logo
Nội dung:

Màu Cam
Màu xanh
CHIASE123.XYZ