Tạo Logo Tết 2016
logo

Nội dung:

Màu Tím
CHIASE123.XYZ